Sözlükte "yerkabuğu" ne demek?

1. Yeryuvarlağının dışını çepçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzüyerkabuğu

Yerkabuğu kelimesinin ingilizcesi

earth's crust